Karel Makoň - vydané knihy

Přehled publikované literatury

Titulní strana Název díla Doba vzniku Tiskem vyšlo pod názvem Rok vydání
Nakladatel
Slabikář Otázky a odpovědi V. 1988 Slabikář na cestu životem 1991
Umění následovat Krista Umění následovat Krista 1971 Umění následovat Krista 1992

Psychoenergetická skupina ČSVTS
Odkrytá moudrost starých pravd Pohádky nejen pro děti 1991 Odkrytá moudrost starých pravd
1992

Onyx
Utrpení a láska Utrpení a láska 1936 Utrpení a láska 1995

Psychoenergetická společnost Praha
Mystická koncentrace Mystická koncentrace 1977 Mystická koncentrace a příprava k ní 1995

Psychoenergetická společnost Praha
Světlo na cestu Otázky a odpovědi I. – IV.
1976–1982 Světlo na cestu – výňatky
1998

Česká psychoenergetická společnost 
Otčenáš Výňatek z Umění následovat Krista 1971 Otčenáš 1999
Blahoslavenství Blahoslavenství 1973 Blahoslavenství 1999

Onyx

Duchovní úlohy

Úlohy 1975 Duchovní úlohy

2002

Onyx
Základní kurs nadživotnosti Základní kurs nadživotnosti 1967-1968 Základní kurs nadživotnosti

nyní skladem
2006

Onyx
 

Všechny tiskem vydané spisy jsou vyprodány, kromě Základního kursu nadživotnosti (dosud skladem).