Profesor Karel Makoň

Profesor Ing. Karel Makoň (1912-1993)

známý jako profesor na obchodní akademii, byl jedinečný vykladač křesťanské mystiky a plodný překladatel a komentátor cizí duchovní literatury. Tento významný český mystik je vynikajícím učitelem porozumění a tolerance, skrze kterou přenáší lásku a poznání do každodenního života.

Je těžko uvěřitelnou ironií,

že Karel Makoň, jako vysokoškolák deportovaný 17.11.1939 do německého koncentračního tábora, ve své nejhroznější krizi, kdy měl být esesákem ubit k smrti, obdržel velkou duchovní milostí „vlité poznání křesťanské mystiky”. Přitom do té doby neměl větší zájem o křesťanství, to bylo zastíněno jeho zaujetím pro východní filozofické a náboženské směry, které vystudoval na Filozofické fakultě v Praze. Tato zcela výjimečná událost mu nepřímo určila duchovní smysl dalšího života, kdy toto poznání šířil jednak samizdatovými spisy, jednak osobními přednáškami v úzkém kruhu duchovních přátel.

Samizdatové dílo Karla Makoně po léta pečlivě opisovali jeho čtenáři a posluchači, a když se objevily první osobní počítače, spisy byly ještě jednou přepsány do digitálního textového formátu. Ten se stal po roce 1989 základem prvních knižních vydání spisů Karla Makoně, připravovaných k publikaci jeho oddaným přítelem a duchovním žákem Stanislavem Kalibánem.

Protože knižního vydání se dočkal dosud jen zlomek Makoňova díla, a většina z těchto vydání je již rozebrána, bylo kompletní zachované dílo Karla Makoně převedeno do formátu Adobe Acrobat a je poskytnuto volně ke stažení na těchto webových stránkách.

Kromě literárního odkazu profesora Makoně se zachovaly též zvukové a obrazové záznamy jeho přednášek. Některé z nich je možno stáhnout prostřednictvím těchto stránek.